Sakrament Bierzmowania

Inwestycje parafialne

Chcielibyśmy, aby w naszym kościele było znacznie cieplej niż jest obecnie. Przegląd stanu kościoła wykazał, że nasz kościół praktycznie
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym
W miesiącu lutym 2020 r. zakupiliśmy kostkę na budowę alejek wokół kościoła.

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Na mocy tego sakramentu chrześcijanin otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego potrzebnych do prowadzenia owocnego życia chrześcijańskiego. Na mocy tego sakramentu człowiek otrzymuje też prawo do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła - poprzez np. pełnienie funkcji chrzestnego.
Kandydaci przygotowują się do tego sakramentu w parafiach zamieszkania.