Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Na mocy tego sakramentu chrześcijanin otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego potrzebnych do prowadzenia owocnego życia chrześcijańskiego. Na mocy tego sakramentu człowiek otrzymuje też prawo do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła - poprzez np. pełnienie funkcji chrzestnego.
Kandydaci przygotowują się do tego sakramentu w parafiach zamieszkania.