Sakrament chrztu świętego

Chrzest święty to najważniejszy sakrament. Dzięki łasce sakramentu chrztu Chrystus uwalnia nas od dziedzictwa grzechu pierworodnego oraz obdarza łaską uświęcającą – konieczną do zbawienia. Poprzez sakrament chrztu świętego człowiek zostaje włączony do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego i nosi nazwę "chrześcijanina".

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do chrztu

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Dokument zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
  • Zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania
     

Chrzestni

  • ukończony 16 rok życia
  • przyjęty sakrament bierzmowania
  • bycie praktykującą osobą
     

Zaświadczenie dla chrzestnych wydaje parafia aktualnego zamieszkania kandydata na chrzestnego.