Sakrament chrztu świętego

Inwestycje parafialne

Chcielibyśmy, aby w naszym kościele było znacznie cieplej niż jest obecnie. Przegląd stanu kościoła wykazał, że nasz kościół praktycznie
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym
W miesiącu lutym 2020 r. zakupiliśmy kostkę na budowę alejek wokół kościoła.

Chrzest święty to najważniejszy sakrament. Dzięki łasce sakramentu chrztu Chrystus uwalnia nas od dziedzictwa grzechu pierworodnego oraz obdarza łaską uświęcającą – konieczną do zbawienia. Poprzez sakrament chrztu świętego człowiek zostaje włączony do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego i nosi nazwę "chrześcijanina".

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do chrztu

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Dokument zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
  • Zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania
     

Chrzestni

  • ukończony 16 rok życia
  • przyjęty sakrament bierzmowania
  • bycie praktykującą osobą
     

Zaświadczenie dla chrzestnych wydaje parafia aktualnego zamieszkania kandydata na chrzestnego.