Namaszczenie chorych

Inwestycje parafialne

31 VII 2020 r. - zakończyliśmy prace brukarskie przy kościele.
Chcielibyśmy, aby w naszym kościele było znacznie cieplej niż jest obecnie. Przegląd stanu kościoła wykazał, że nasz kościół praktycznie
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym

Namaszczenie chorych to sakrament uzdrowienia. Udziela się go osobom ciężko chorym, osobom w niebezpieczeństwie śmierci oraz. Również raz w roku - w okresie Wielkiego Postu – udziela się go osobom w podeszłym wieku w czasie Mszy świętej.