Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych to sakrament uzdrowienia. Udziela się go osobom ciężko chorym, osobom w niebezpieczeństwie śmierci oraz. Również raz w roku - w okresie Wielkiego Postu – udziela się go osobom w podeszłym wieku w czasie Mszy świętej.