Sakrament Pokuty i pojednania

Inwestycje parafialne

Chcielibyśmy, aby w naszym kościele było znacznie cieplej niż jest obecnie. Przegląd stanu kościoła wykazał, że nasz kościół praktycznie
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym
W miesiącu lutym 2020 r. zakupiliśmy kostkę na budowę alejek wokół kościoła.

Sakrament ten odnawia w nas łaskę chrztu świętego lub ją przywraca, kiedy człowiek ją utraci poprzez grzech ciężki.
Spowiedź święta odbywa się codziennie przed Mszą świętą