Najświętszy Sakrament (Komunia Święta)

Inwestycje parafialne

31 VII 2020 r. - zakończyliśmy prace brukarskie przy kościele.
Drodzy Parafianie! Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy w ostatnim czasie: wymienić dach na kościele, wybrukować wokół kościół, ocieplić stropy
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym

Najświętszy Sakrament to największy z wszystkich sakramentów jakie otrzymał Kościół od Chrystusa. Komunia Święta od początku dziejów Kościoła była podstawowym pokarmem chrześcijan. Kto spożywa Ciało i Krew Pańską nosi już w sobie zadatek życia wiecznego, którego doświadczy w pełni w godzinę swojej śmierci. Komunię Świętą człowiek ochrzczony może przyjmować tylko w stanie łaski uświęcającej (czyli bez grzechu ciężkiego).

W każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedza chorych z Komunią świętą (w tym celu należy zgłosić osobiście chorych do odwiedzin w zakrystii)

Terminy I Komunii Świętej w parafii:

  • 24 V 2020
  • 9 V 2021