Prace nad ociepleniem kościoła

Inwestycje parafialne

31 VII 2020 r. - zakończyliśmy prace brukarskie przy kościele.
Drodzy Parafianie! Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy w ostatnim czasie: wymienić dach na kościele, wybrukować wokół kościół, ocieplić stropy
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym

Drodzy Parafianie!

Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy w ostatnim czasie: wymienić dach na kościele, wybrukować wokół kościół, ocieplić stropy zakrystii oraz bocznych kaplic, zainstalować barierki przy wejściu do kościoła, zakupić stojaki na rowery. W październiku 2021 r. zakończyliśmy ocieplenie i elewację z zewnątrz kościoła. Przed nami wciąż jednak wiele jeszcze do zrobienia (wykonanie odgromienia kościoła, malowanie dzwonnicy oraz malowanie wnętrza kościoła). Każda Wasza ofiara, przybliża nas do sfinalizowania tych prac. Od nas zależy kiedy to nastąpi..

Każdy z nas kto chce pomóc przy pracach remontowych naszej świątyni, może - zgodnie z przepisami podatkowymi - przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego rocznego dochodu.

 

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu Umów Zlecenia, Umów o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane adresowe parafii.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy parafii.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

 

 

ROZLICZENIE DAROWIZNY NA RZECZ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
                               W TRZECH KROKACH

 

KROK PIERWSZY – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY  PARAFII  

KROK DRUGI – W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ: "Ofiara na prace remontowo-budowlane w parafii".

KROK TRZECI -  DO ZEZNANIA ROCZNEGO (PIT) NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK PIT-0.

 

 

PRZYKŁADY ROZLICZEŃ:

 

PRZYKŁAD 1:

PANI JOANNA NOWAK PROWADZI FIRMĘ BUDOWLANĄ, JEJ ROCZNE DOCHODY WYNOSZĄ:  

PRZYCHÓD 52.356,00zł - KOSZTY UZYSKANIA 1.335,00zł = DOCHÓD  51.021,00

 

W 2021 ROKU PANI JOANNA NOWAK WPŁACIŁA NA RZECZ KOŚCIOŁA DAROWIZNĘ W WYSOKOŚCI 3.000,00,

JEJ ROZLICZENIE ZA 2021 ROK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASTEPUJĄCO:

 

KROK PIERWSZY:

- Wyliczenie kwoty, o którą możemy pomniejszyć dochód

DOCHÓD ROCZNY x 6% = 51.021,00 x 6% =  3.061,26

 

Pani Joanna Nowak dokonała wpłaty w wysokości 3.000,00 (limit wynosił 3.061,26 zł.)  

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOŻE W CAŁOŚCI ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD DOCHODU.

 

KROK DRUGI :

- Wypełnienie Załącznika PIT-0

 

KROK TRZECI:

- Wypełnienie Zeznania Rocznego PIT- 37

 

 

PRZYKŁAD 2:

Państwo Kowalscy są rencistami/ emerytami i ich roczny dochód wynosi:

29.000,00 zł, wpłacili na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500.00zł

 

Sprawdzamy, czy możemy odliczyć tę wpłatę w pełnej wysokości

dochód roczny x 6% = 29.000,00 zł x 6% =  1.740,00 zł

 

Państwo Kowalscy wpłacili kwotę darowizny w wysokości 500.00zł, kwota ta mieści się  w limicie (1740 zł), dlatego też, mają prawo odliczyć pełną kwotę wykazana na przelewie i pomniejszyć sobie dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

                                           PAMIĘTAJMY:

- wpłatę darowizny dokonujemy przelewem bankowym lub pocztowym bezpośrednio na konto parafialne (Urząd Skarbowy będzie wymagał od nas potwierdzenia wpłaty darowizny na rachunek bankowy parafii)

- o poinformowaniu Urzędu Skarbowego, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku: przelewem na konto bankowe czy przekazem pocztowym ?

 

Inne inwestycje

31 VII 2020 r. - zakończyliśmy prace brukarskie przy kościele.
Drodzy Parafianie! Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy w ostatnim czasie: wymienić dach na kościele, wybrukować wokół kościół, ocieplić stropy
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym