Historia parafii

Inwestycje parafialne

31 VII 2020 r. - zakończyliśmy prace brukarskie przy kościele.
Drodzy Parafianie! Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy w ostatnim czasie: wymienić dach na kościele, wybrukować wokół kościół, ocieplić stropy
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym

Historia kościoła:

1254 rok - wieś Pobiednik wymieniona w dokumentach jako wieś należąca do klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie.

1327 rok – pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła lub kaplicy w Pobiedniku (datę tę nosił napis na najstarszym dzwonie w Pobiedniku Małym).

1350 rok – w skład parafii w Pobiedniku wchodzą wioski: Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Morgi, Rogów, Mokrzesz, Las Kościelnicki, Wróżenice, Wolica.

1795 rok – Po rozbiorach Polski parafia podupada z powodu przeprowadzonej przez jej teren granicy rosyjsko – austriackiej. Wioski należące dotąd do parafii: Las Kościelnicki i Wolica - przydzielono do parafii w Górce Kościelnickiej, leżącej po drugiej stronie ówczesnej granicy. Wieś Wróżenice zaś przydzielono do parafii w Czulicach. W ten sposób poćwiartowana i zmniejszona parafia ograniczyła się do wsi: Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Rogów i Brzostek.

 1827 rok – Pobiednik Wielki liczy 24 domy i 219 mieszkańców. Pobiednik Mały liczy 18 domów i 117 mieszkańców.

4 V 1863 rok – na terenie Pobiednika Wielkiego dochodzi do potyczki powstańców styczniowych pod dowództwem kpt. Stefana Malcxzewskiego. W wyniku bitwy stoczonej z wojskami carskimi giną wszyscy powstańcy (ok. 170 osób) i zostają złożeni do wspólnej bezimiennej mogiły na cmentarzu w Pobiedniku Małym z zakazem oznaczenia miejsca pochówku. Pamięć o ich grobie zachował i przekazał potomnym miejscowy wójt Jakub Nowak. Po kilku latach w tym miejscu postawiono drewniany krzyż. Dziś w tym miejscu jest postawiony nagrobek upamiętniający ofiarę z życia jaką złożyli na tych ziemiach za Ojczyznę powstańcy styczniowi (na nagrobnej tablicy upamiętniono z imienia i nazwiska mieszkańca Pobiednika Tadeusza Zimnego ps. „Beznogi” – który jako były żołnierz w armii carskiej szkolił potajemnie na terenie Pobiednika powstańców styczniowych, za co został skazany na 4 lata więzienia i pozbawiony renty wojskowej. Zmarł w 1905 roku i został pochowany na tutejszym cmentarzu, ale miejsce grobu nie jest znane).

1864 rok – Po upadku powstania styczniowego w duchu zemsty carski zaborca konfiskuje zarówno majątki dworskie jak i plebańskie i oddaje je w zarząd zasłużonym generałom rosyjskim. W tych okolicach osadzono w tym czasie jako kolonistów byłych inwalidów z wojny rosyjsko - tureckiej 1857 r. W ten sposób powstała osada Brzostek, leżąca na terenie parafii Pobiednik. Generałowie rosyjscy z biegiem czasu odsprzedawali otrzymane majątki żydom, którzy handlując drzewem wkrótce wycięli zalesione podówczas jeszcze dąbrowy leśne Pobiednika. Z rąk żydowskich przeszły ziemie i majątki z kolei w ręce niemieckich spekulantów. Dopiero w XIX wieku odkupił dobra ziemskie Pobiednika Polak o nazwisku Grabowski. Po nim władała Pobiednikiem rodzina Lisickich zasłużona w kolejnych powstaniach polskich: 1831 – 1848 – 1863 rok. Byli to ostatni patronowie i opiekunowie zubożonego kościoła w Pobiedniku Małym, aż do 1945 roku.

1913 rok – wzniesienie obok kościoła dzwonnicy z cegły

18 XI 1914 rok – tragiczna data w historii parafii i miejscowości Pobiednik . W czasie I wojny światowej wojska austriacko-węgierskie podpaliły XIV wieczny drewniany kościół  w Pobiedniku Małym. Z pożaru kościoła ocalało jedynie kilka paramentów liturgicznych oraz dzwonnica. W ratowaniu kościoła uczestniczyli: Marcin Harnik, Michał Koral i Feliks Iskra.
Od tego czasu przez 50 lat parafianie byli pozbawieni własnego kościoła i gromadzili się na Msze święte w niedziele na miejscowej plebani. Duszpasterstwem zajmował się dojeżdżający z Igołomii ksiądz.


Kościół parafialny w Pobiedniku Małym XIV/XV w.

1943 rok – powstaje komitet budowy nowego kościoła, który jednak w warunkach niemieckiej okupacji nie miał szans działania

1954 rok – decyzja o odbudowie spalonego kościoła. Parafia liczy 820 osób.

25 X 1955 rok – poświęcenie kamienia węgielnego. Budowa kościoła wg projektu inż. Staffa z późniejszymi modyfikacjami wykonana przez parafian za proboszcza Józefa Krupy, byłego kapelana Wojsk Polskich.

1956 rok - ukończenie budowy kościoła

1957 rok – wyposażanie wnętrza kościoła


Kosciół parafialny w Pobiedniku Małym. Rok 1960.

1962 rok – biskup Julian Groblicki udzielił sakramentu bierzmowania 150 osobom

3 V 1966 rok – delegacja parafian (Edward Migdał, Czekaj Józef i Jan Jasiński) udaje się na Jasną Górę by uczestniczyć w obchodach 1000-lecia chrztu Polski

1967 rok – tynkowanie kościoła i dzwonnicy

1968 rok – malowanie kościoła wewnątrz

1970 rok – wykonanie ogrodzenia kościoła

1971 rok – kościół pokryto blachą ocynkowaną

5/6 VI 1977 rok – parafię wizytuje kard. Karol Wojtyła (późniejszy św. Jan Paweł II). W trakcie wizytacji udziela sakramentu bierzmowania 72 parafianom. Ks. kard. Wojtyła zakończył swoją wizytację znamiennymi słowami: Wyniosłem z wizytacji w Pobiedniku dobry obraz tamtejszej parafii. Ta mała, osiemset kilkadziesiąt osób licząca wspólnota zmobilizowała się przed 20 laty, aby w trudnych czasach zbudować nowy kościół. (…) Życzę całej parafii wytrwania i stałego umocnienia w wierze i miłości.

1992-1993 rok – wybudowanie kaplicy na cmentarzu

1994-2000 - wybudowanie w stanie surowym nowej plebani (w latach 2014-2018 – wyposażanie i wykończenie)

2013 rok – wykonanie ogrodzenia cmentarza

Duszpasterze parafii Pobiednik:

1350 - 1433 - b.d.
1434 rok – ks. Stanislaus
1478 rok – ks. Jan Pieniążek
1539 rok – ks. Daniel
1540 rok – ks. Karol Antonius (?)
1543 - 1547 – ks. Stanisław Orzechowski
1547 rok – ks. Jan Czermieński
1564 – 1574 – ks. Szymon Dombrowski (vel Dambrowski)
1594 - 1598 – ks. Albert
1618 – ks. Mikołaj Kąntcki (vel Kącki)
1629 rok – ks. Mateusz Maciągowic
1629 rok – ks. Mateusz Zabnenskisz
1664 rok – ks. Albert Wieczorkowicz
1672 - 1696 – ks. Jan Balicki
1704 rok – ks. Franciszek Nowacki
1713 rok – ks. Tomasz Szczepkowski
1721 rok – ks. Stanisław Źródliński
1721 - 1722 – ks. De Wemitz Norbert Helfried
1722 - 1734 – ks. Jan Siwert
1734 – 1749 – ks. Józef Lukaszkiewicz
1749 - 1758 – ks. Józef Węgrzynowicz
1758 rok – ks. Jakub Dzianotti
1790 rok – ks. Ignacy Woyczynski
1795 rok – ks. NN Łaskawski
1795 rok – ks. Franciszek Stenczel
1796 - 1812 – ks. Franciszek Ksawery Jabłonowski
1816 - 1819 – ks. Aleksander Szlusarsky
1825 rok - ks. Józef Spinola
przed 1836 – ks. NN Spinotti
1836 rok – ks. Jan Kalisiewicz
1837 - 1871 - ks. Hieronim Wiśniewski
1873 - 1874 – ks. Roman Radecki
1874 - 1884 – ks. Augustyn Stroinowski
1884 – ks. NN Sforczyński
1890 - 1893 – ks. Wiktor Tworczykiewicz
1893 – ks. Paweł Pilarski
1894 - 1913 – ks. Józef Kwiatkowski
1913 - 1916 – ks. Lucjan Wojciechowski
1919 rok – ks. Antoni Bożek
1919 - 1936 - Ks. Wincenty Piątkiewicz
1936 - 1944 – ks. Piotr Samolej
1944 - 1947 – ks. Stanisław Ostachowicz
1947 - 1957 – ks. Józef Krupa
1957 – 1980 – ks. Ludwik Polak
1980 - 1981 – ks. Franciszek Bobeł
1981 - 1992 – ks. Wojciech Kłusak
1992 - 2014 – ks. Józef Macioł
2014 - 2019 – ks. Jacek Hałat
2019 rok – ks. Robert Morawski
2019 - ks. Przemysław Mardyła