Rada Parafialna

Inwestycje parafialne

31 VII 2020 r. - zakończyliśmy prace brukarskie przy kościele.
Drodzy Parafianie! Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy w ostatnim czasie: wymienić dach na kościele, wybrukować wokół kościół, ocieplić stropy
W lutym 2020 r. zamontowaliśmy profesjonalne podświetlenie prezbiterium kościoła, a szczególnie obrazu w ołtarzu głównym

Radę Parafialną w parafii powołuje każdorazowo proboszcz parafii. Rada Parafialna powinna, w miarę możności, reprezentować całą parafię według: wieku, zawodu, terenu zamieszkania. Rolą Rady Parafialnej jest doradzanie proboszczowi w sprawach duszpasterskich oraz ekonomicznych parafii, pośredniczenie w kontaktach z mieszkańcami parafii oraz wzajemna współpraca na rzecz rozwoju całej wspólnoty parafialnej. Rada Parafialna jest głosem doradczym proboszcza w sprawach dotyczących życia codziennego parafii.

Skład Rady Parafialnej:

I. Rejon - Pobiednik Mały:
- Paweł Sieja
- Jarosław Siwek
 

II. Rejon - Pobiednik Wielki:
- Elżbieta Bracha
- Marek Wojtacha

III. Rejon - Morgi i „za lasem”
- Marianna Migas
- Małgorzata Solarz

IV. Rejon - Komora:
- Przemysław Sagan

V. Rejon - Kolonia:
- Grażyna Kwater

VI. Rejon - Brzostek:
- Artur Mars